הסדרי ראייה – למען עתיד ילדכם

הסדרי ראייה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם גירושין נורמטיבי בין בני זוג. ביסוד ההסדרים מונחת זכאותו המלאה של מי מבני הזוג שהילד או הילדים אינם נמצאים בחזקתו ובמשמורתו לקיים עמם קשר רציף המעוגן ומקבל תוקף בהסכם רשמי מחייב.

מאחר שמדובר בנושא מורכב, רגיש וטעון, שצריך להישמר בו בכל תנאי הגנה מלאה על שלום הילד וביטחונו, רווחתו הפיזית ותנאי גידול נאותים, חשוב להידרש בעת ניסוח ההסכם על נקודות מהותיות אחדות ובהן:

מה קורה אם וכאשר מי מבני הזוג רוצה לקחת עמו את הילד לטיול בחוץ לארץ – כיצד להתנות זאת בהסכמה מצד בן או בת הזוג שנשארים בארץ; האם להגביל בהסכם את המרחק (רדיוס) שבו מתגורר מי מבני הזוג מזולתו; מה הם הקריטריונים לחלוקה הוגנת ושוויונית של משך הראייה ועוד.

הסדרי ראייה – רואים עין בעין

בניסוח סעיפים הכלולים במסגרת הסדרי ראייה חשוב להבטיח לכל אחד מבני הזוג כי ההסדר מניח מקום וכבוד ראוי למי מבני הזוג שהילד אינו במשמורתו. חשוב להקנות לילד ולהשרות עליו תחושה של ויציבות; אם וכאשר מתגלע סכסוך בנושא זה עלול הילד לחוש את תשדורות המתיחות הקיימת בין הוריו הגרושים.

אין ספק, כי רצון טוב ונכונות מצד הוריו של הילד לאפשר לו ליהנות במחיצתם של הוריו הגרושים מאפשר לכונן הסדר טכני שיאפשר זאת. חשוב להבין, כי חבלה מכוונת בהסדרי ראייה עלולה לגרום לילד נזק קשה, לערער את ביטחונו ולהחריף את היחסים בין הוריו. 

הסדרי ראייה אמורים לאפשר לילד לשמור על סדר יום קבוע וגם להוריו. שגרה חשובה לכולם. חשוב שיוסכם כי בכל מקרה ובכל תנאי אין ההורים הגרושים הופכים את הנושא כחלק ממאבקם זה בזה, במידה שמוגשת על ידי מי מהם תביעה נגד זולתו. 

 

הוספת מאמר לאתר?

חברה לקידום אתרים חברה לקידום אתרים
דילוג לתוכן